THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 5
Số lượt truy cập: 612238
QUẢNG CÁO
XÃ LIÊN THUY TỔ CHỨC KHAI MẠC TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2018 VỚI CHỦ ĐỀ “TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT” (HỒ CHÍ MINH) 10/9/2018 2:32:22 PM
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền với thống hiếu học lâu đời. Người Việt Nam lấy sự học làm điều căn bản để thực hiện đạo lý làm người. Do đó trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, qua mọi giai đoạn thăng trầm của lịch sử, giáo dục luôn là một lĩnh vực được coi trọng và đề cao.

Từ sau khi Cách mạng Tháng Tám, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự học, xem học tập là nhu cầu của cuộc sống đã được thể hiện một cách nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ngay từ ngày đầu mới giành được độc lập, khi vận mệnh nước nhà đang như ngàn cân treo sợi tóc, Đảng và Bác Hồ đã chủ trương cùng một lúc chống giặc đói, chống giặc dốt và chống giặc ngoại xâm, xem chống giặc dốt cũng quan trọng, cũng cấp bách như chống giặc đói và chống giặc ngoại xâm.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập đã bắt gặp xu thế của thời đại khi trên thế giới giáo dục và đào tạo đã trở thành yếu tố quyết định tương lai của mỗi dân tộc, sự phát triển của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, trong quá trình Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước ngày nayĐảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát triển sự nghiệp giáo dục. Đảng ta cũng khẳng định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đã trở thành một chủ trương trong đường lối phát triển đất nước.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018  của Tỉnh Quảng Bình với chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (Hồ Chí Minh) góp phần giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; tăng cường cơ hội học tập trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình học tập phải biết cách học, lấy tự học làm cốt để người học chủ động, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu tri thức, giúp người học có nhiều cơ hội sáng tạo và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. 

Thực hiện Kế hoạch số 2074/KH-UBND, ngày 24/9/2017 của UBND huyện Lệ Thủy về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Lúc 8h00, ngày 01/10/2018,  Trung tâm học tập công đồng xã Liên Thủy đã tổ chức buổi lễkhai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (theo quan điểm của Hồ Chí Minh). Đây là một sự kiện đặc biệt để nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập tại địa phương, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng một xã hội học tập, thông qua nhiều hình thức học tập (trong đó việc thường xuyên đọc sách, học ở sách là phương pháp học cơ bản và có hiệu quả..

Phát biểu phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, Ông Nguyễn Văn Phong UVTV Đảng Ủy – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Thủy cho rằng: Tự học là điều cần thiết trong quá trình tiếp nhận tri thức, là hoạt động có mục đích của con người. Tự học là cách tốt nhất để có thể tự làm chủ được tri thức, tự hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Khi đã có niềm đam mê, ham học thì tự bản thân sẽ chủ động học hỏi không ngừng nghỉ. Từ đó hình thành được nhu cầu và khả năng tự học để học suốt đời.

            Ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những yếu tố quyết định tạo nên trí tuệ của Người. Về cách học phải “lấy tự học làm cốt” là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Tại sao lại là “lấy tự học làm cốt”? Người chỉ rõ:“Lấy tự học làm cốt. Do thảo luận và chỉ đạo giúp vào” (1), tức là thực hiện kết hợp 3 khâu: tự học của cá nhân phải làm nòng cốt, thảo luận của tập thể và hướng dẫn của giảng viên chỉ để bổ sung thêm vào. Có thể nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học, lấy tự học làm cốt, làm phương thức chủ yếu để nâng cao trình độ mọi mặt của bản thân. Người là tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập bền bỉ suốt đời để chúng ta noi theo.

            Tư tưởng tự học của Người thể hiện cụ thể trên mấy vấn đề sau: Một là, trong tự học, điều quan trọng hàng đầu là xác định rõ mục đích học tập và xây dựng động cơ học tập đúng đắn. Hai là, tự học qua tổng kết, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, học trong công việc. Ba là, khi tự học phải đọc sâu hiểu kỹ từng vấn đề. Bốn là, học đến đâu ra sức luyện tập thực hành đến đó. Người luôn nhắc nhở rằng, làm nghề gì cũng phải học và phải ham học, học trong công việc hằng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp. Học cốt để làm, học mà không làm, học mấy cũng không tác dụng, học mấy cũng vô ích; học cốt để áp dụng vào công việc thực tế, lý thuyết mà không áp dụng vào thực tế là lý thuyết suông; chỉ học thuộc lòng lý thuyết để đem lòe thiên hạ thì lý thuyết ấy cũng vô ích.

Liên Thủy vốn là quê hương có truyền thống hiếu học. Rất nhiều tấm gương thành đạt nhờ học vấn như ông Nguyễn Quang Năm – nguyên bí thư Huyện ủy… Đặc biệt là các em học sinh giỏi của các trường học đã đạt giải cao trong các kì thi cấp Quộc gia, cấp Tỉnh, cấp Huyện- những người con thực sự là niềm tự hào, là niềm hạnh phúc mà họ mang lại cho người khác, là thực hiện thông điệp Học tập để phát triển quê hương đất nước và “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” mà Hồ Chí Minh đã thực hiện và truyền dạy.

Phong trào xã hội hóa giáo dục ở địa phương ngày càng được phát triển mạnh, hiện nay Liên Thủy có trên 12 dòng họ khuyến học. Ở thôn Xuân Hồi tiêu biểu có dòng họ Lê Đình, ở thôn Quy Hậu tiêu biểu có dòng họ Nguyễn Văn, thôn Uẩn Áo có họ Hoàng Văn, thôn Đông Thành có họ Hoàng Đình; toàn xã có hơn 1.800 gia đình hiếu học. Trình độ dân trí cũng ngày càng được nâng cao, toàn xã ước tính có hơn 300 cử nhân; có hơn 25 thạc sỹ; hơn 15 tiến sỹ. Và chắc chắn con số đó sẽ còn nhiều hơn nữa...

Học tập suốt đời và “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” là một quá trình tổng hòa nhiều cách thức, thao tác, ở nhiều không gian, thời gian khác nhau, cả ngoại lực và nội lực của người học. Học trong nhà trường là học những tinh hoa căn bản của nhân loại. Học ngoài nhà trường là tiếp nối, nâng cao, hoàn thiện tri thức và kỹ năng của người học... Nếu thiếu một trong hai khâu đó, thì tri thức và năng lực của mọi người khó mà hoàn chỉnh.

  Ý nghĩa và tầm quan trọng của học tập suốt đời là thực sự cần thiết và quan trọng không chỉ với từng con người riêng lẻ mà bao hàm toàn xã hội. Để hưởng ứng tuần lễ học tâp suốt đời, UBND xã Liên Thủy, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Liên Thủy đề nghị các tổ chức, ban ngành ngay từ buổi khai mạc cần thực hiện các nội dung, công việc cụ thể như sau:

Đối với học sinh: Hăng hái thi đua học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành người công dân có ích cho xã hội. Tận dụng mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập, chú trọng “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”. Biết vận dụng kiến thức đã học tập vào thực tiễn cuộc sống. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng một tập thể lớp học, trường thân thiện, học sinh tích cực. Học tập để phát triển quê hương đất nước..

Đối với các thầy giáo, cô giáo, những người trực tiếp làm công tác giáo dục: Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp, tiếp cận phương pháp, kĩ thuật dạy học hiện đại, tạo hứng thú học tập và khả năng tư duy sáng tạo cho học sinh. Không ngừng học tập vì bản thân mình và vì học sinh thân yêu.

Đối với nhân dân, hội cha mẹ học sinh: Chăm lo cho việc học của con em, tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu học tập, đặt nền tảng cho giáo dục đầu đời, tạo cơ sở cho học tập suốt đời, tạo cho các cháu lấy tự học làm cốt. Tự mình học tập bằng cách tham gia các đợt tập huấn, tìm hiểu thông tin ở nhà văn hóa xã, thôn, điểm bưu điện văn hóa, tăng cường đọc sách, báo… Tự tạo ra điều kiện học tập bằng cách đặt mua sách báo, nối mạng tại nhà.

Đối với Hội khuyến học: Huy động các tập thể cá nhân hảo tâm, có thiện chí trong việc học tập tham gia đóng góp nguồn lực khuyến học khuyến tài cho quê hương. Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng kịp thời động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia học tập tốt và học tập suốt đời; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nhân rộng các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Trung tâm học tập cộng đồng”, “Đơn vị học tập” và “Nâng chất lượng hoạt động của chi hội khuyến học, hội khuyến học cấp xã”. Phối hợp với các đoàn thể, các ngành liên quan để kêu gọi, vận động ủng hộ sách hay để bổ sung tủ sách của xã.

Đối với các ban ngành, đoàn thể, các hội..:  Quán triệt sâu rộng quan điểm học tập suốt đời trong tổ chức mình. Động viên lực lượng tham gia học tập, làm nòng cốt cho phong trào học tập và học tập suốt đời. Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mặt trận khu dân cư về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng xã hội học tập. Xây dựng các tủ sách trong tổ chức mình.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 với chủ đề: “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” ( Hồ Chí Minh), em Nguyễn Thị Thùy Linh – Học sinh lớp 9C – Trường THCS Liên Thủy, đại diện người học đã thể hiện những nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tự học đối với bản thân  mỗi người học. Tự học giúp lĩnh hội tri thức một cách chủ động, toàn diện, hứng thúTự học giúp nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống. Không những thế tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác. Từ đó biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện bản thân. Tự học là con đường ngắn nhất và duy nhất để hoàn thiện bản thân và biến ước mơ thành hiện thực. Người có tinh thần tự học luôn chủ động, tự tin trong cuộc sống.

Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Liên Thủy sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc học để xây dựng xã hội học tập, thường xuyên học suốt đời, học thực, học vì chất lượng cuộc sống; xây dựng chương trình, chuyên mục tuyên truyền phù hợp với chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet, cách sử dụng sách điện tử, thư viện điện tử; đẩy mạnh hoạt động thư viện trường học, tổ chức cho học sinh đọc sách, giới thiệu sáchphát động các phong trào, chương trình thu gom, tặng sách cho các Trung tâm học tập cộng đồng.

Học tập suốt đời - Học tập là chìa khóa của mọi thành công. Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả. Sự kiện khai mạc  sẽ giúp cho các em học sinh, cán bộ và nhân dân nhận thức được mục đích của việc học tập, để từ đó có thái độ học tập đúng đắn, học tập tốt hơn nữa vì tương lai bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời mỗi thầy giáo, cô giáo chúng ta cũng sẽ phấn đấu tốt hơn nữa để khẳng định mình, để Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2018 thực sự có ý nghĩa. Mong muốn toàn thể GV và các em HS và cán bộ, nhân dân xã nhà hãy hành động cùng nhau để xây dựng một xã hội học tập, một môi trường giáo dục có chất lượng cho giáo dục Liên Thủy trong thời gian tới.

                                                                                    Hồ Thị Minh Ngọc

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI PHÁT ĐỘNG


 061018_SD3.jpg


061018_SD4.jpg


061018_SD6.jpg

061018_SD5.jpg


 061018_SD2.jpg

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
P.Hiệu trưởng
Thái Thị Thủy
Thái Thị Thủy
P.Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882195 * Email: mnlienthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com