THÔNG BÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 858
Số lượt truy cập: 516833
QUANG CÁO
V/v tích cực cùng tham gia xây dựng “Ngày nông thôn mới” tại nơi cư trú 4/9/2018 1:46:01 PM
THÔNG BÁO V/v tích cực cùng tham gia xây dựng “Ngày nông thôn mới” tại nơi cư trú


Thực hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” của UBND huyện Lệ Thủy, trong thời gian qua, nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tham gia tích cực cùng “Ngày nông thôn mới” theo kế hoạch địa phương nơi cư trú, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa tích cực tham gia cùng địa phương.

Nay, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục tích cực chỉ đạo, theo dõi và có biện pháp quản lý, đánh giá tình hình cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình về tham gia cùng “ Ngày nông thôn mới” tại nơi cư trú theo kế hoạch địa phương.

Riêng địa bàn xã Dương Thủy, được Phòng GD&ĐT phụ trách chỉ đạo “Ngày nông thôn mới”, qua theo dõi nhận thấy: đa số cán bộ, công chức, viên chức giáo dục trên địa bàn đã tham gia tích cực cùng kế hoạch địa phương, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số đồng chí chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ, thiếu nhiệt tình.

Vì vậy, trong thời gian tới yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục nắm bắt kế hoạch của địa phương để cùng tham gia đầy đủ, có hiệu quả.

Lịch “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” của các xã trên toàn huyện như sau:

Tháng 4/2018: ngày 8/4 và 22/4.

Tháng 5/2018: ngày 6/5 và 20/5.

Tháng 6/2018: ngày 3/6 và 17/6.

Tháng 7/2018: ngày 8/7 và 22/7.

Tháng 8/2018: ngày 5/8 và 19/8.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.

PHÒNG GD&ĐT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú - HT 
Nguyễn Thị Hương - PHT 
Thái Thị Thủy - PHT 
Quản trị website 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882195 * Email: mnlienthuy@lethuy.edu.vn