THÔNG BÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 530680
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2017 - 2018 4/10/2018 2:22:54 PM

NHÂN SỰ TRƯỜNG MN LIÊN THỦY - NĂM HỌC 2017-2018

 

1.JPG

Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Xanh

Thường trú

Xã Thanh Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0949700541

Email:

 

 

 2.JPG

Phó Hiệu trưởng:

Nguyễn Thị Hương

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - Quảng Bình.

Điện thoại:

0976425049

Email:

 

 

3.JPG 

Phó Hiệu trưởng

Thái Thị Thủy

Thường trú

Xã Lộc Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 5.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Phương

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

016891736490

Email:

 

 

 6.JPG

Giáo viên

Phạm Thị Phượng

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 7.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Hoài Thu

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

0973113451

Email:

 

 

 8.jpg

Giáo viên -

Hoàng Thị Thanh Phương

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

0126365637

Email:

 

 

 9.JPG

Giáo viên

Lê Thị Tươi

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 10.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Thu

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01275031815

Email:

 

 

 11.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Nga

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01695987698

Email:

 

 

 12.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Hòa

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01658060288

Email:

 

 

 13.jpg

Giáo viên

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 14.JPG

Giáo viên

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01645808960

Email:

 

 

15.JPG 

Giáo viên

Hoàng Thị Thu Nhung

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 16.JPG

Giáo viên

Hoàng Thị Thuần

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

0982728455

Email:

 

 

17.JPG 

Giáo viên

Nguyễn Thi Thu Thiên

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 18.JPG

Giáo viên

Võ Thị Hợp

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

19.jpg 

Giáo viên

Nguyễn Thi Liên

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

20.JPG 

Giáo viên

Lê Thị Hóa

Thường trú

Xã Sen Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 21.JPG

Giáo viên

Phạm Thị Phước

Thường trú

Xã Lộc Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 22.JPG

Giáo viên

Phạm Thị Hướng

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

23.JPG 

Giáo viên

Nguyễn Thị Thảo

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

24.JPG 

Giáo viên

Võ Thị Hành

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 25.JPG

Giáo viên

Hoàng Thị Minh Hạnh

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01659865873

Email:

 

 

 26.JPG

Giáo viên

Trần Thị Thùy Nhung

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

38.JPG 

Giáo viên

Trương Thị Minh Thủy

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

 

 

 

 

 27.JPG

NV Văn phòng:

Phạm Thị Thơm

Thường trú

Xã Mỹ Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01205998266

Email:

 

 

 28.JPG

NV Kế toán:

Lê Thị Nhàn

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

01639194150

Email:

 

 

 

 

 

 

29.JPG 

Nhân viên Y tế:

Phan Thị Thảo

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

0973973105

Email:

 

 

 

 31.JPG

NVDD

Đỗ Thị Xuân

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 32.JPG

NVDD

Võ Thị Thùy

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 33.JPG

NVDD

Nguyễn Thị Thường

Thường trú

Xã Liên Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 34.JPG

NVDD

Nguyễn Thị Hạnh

Thường trú

Xã Phong Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 35.JPG

NVDD

Nguyễn Vân Anh

Thường trú

Xã Xuân Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

36.JPG 

NVDD

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thường trú

Xã Văn Thủy - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 36.JPG

NVDD

Trương Thị Minh

Thường trú

TT Kiến Giang - Lệ Thủy - QB

Điện thoại:

 

Email:

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Thị Thanh Tú - HT 
Nguyễn Thị Hương - PHT 
Thái Thị Thủy - PHT 
Quản trị website 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882195 * Email: mnlienthuy@lethuy.edu.vn